8 เคล็ดลับในการโหนบาร์เพื่อสร้างหน้าท้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คัมภีร์อัลกุรอานที่สูงส่งได้ประกาศย่างชัดเจนที่สุดว่าพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่พ้นญาณวิสัยแก่บ่าวที่พระองค์ทรงเลือก อย่างเช่น บรรดาศาสดาในยุคต่างๆ บรรดาอิมามผู้บริสุทธสามารถติดต่อกับโลกที่พ้นญาณวิสัยได้เช่นกัน เมื่อใดก็ตามที่มีความจำเป็นโดยการแสวงหาความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากพระเจ้า และด้วยเหตุนั้นจะได้รับหนทางไปส่ความรู้ที่พวกเขาต้องการนี่มิได้หมายความว่าบรรดาอิมามใซ้พลังด้านในอยู่เป็นประจำเพื่อสัมผัสกับโลกที่พ้นญาณวิสัยในช่วงเวลาชีวิตประจำวันของพวกท่านเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากพลังเหนือธรรมชาติ เนื่องจากเป็นหลักการขั้นพื้นฐานที่ศาสดาและบรรดาอิมามไม่สมควรแสดงความแตกต่างขั้นพื้นฐานใดๆจากมนุษย์อื่นๆ ในรูปแบบการใช้ชีวิตของพวกท่าน การตัดสินใจในสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่พวกเขาวางอยู่บนการพิจารณาประเด็นด้วยตัวเองตามที่ดูเหมือนจะเป็น บาร์โหนสแตนเลส และปรึกษาหารือสหายของพวกท่านอยู่ การกระทำของพวกท่านเกิดขึ้นตามเจตนารมณ์และการเลือกสรรของตัวพวกท่านเอง และวางอยู่บนความรู้ที่ได้รับโดยวิธีที่เป็นธรรมเนียมปฏิปติ พวกท่านอยู่ภายใต้ภาระหน้าที่และการบังคับของพิธีกรรมทางศาสนาทั้งหมดเหมือนกับมนุษย์อื่นๆ วิธีการที่พวกท่านดำเนินการสอนและทำหน้าที่ชี้นำในสังคมไม่ได้เห็นแตกต่างจากผู้อื่น

 

ซึ่งผลที่ติตตามมาคือคนบางคนจินตนาการว่า พวกท่านมืสถานภาพเหมือนนักวิชาการศาสนาธรรมดาความสนใจจะต้องมุ่งไปที่ความจรืงที่ว่าความตระหนักในโลกที่พ้นญาณวิสัย ในความรู้สึกของการรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจักต้องเกิดขึ้น ไม่ว่า  มีผลกระทบใดๆ ตามเหตุการณ์ที,เกิดขึ้นจริงหรือบรรดาอิมามสามารถใช้อิทธิพลในการควบคุมเหนือการกระทำของผู้อื่นได้หรือบอกเป็นนัยถึงความจำเป็นใดๆ ในส่วนของท่านที่จะกระทำด้วยความเของอิมามซึ่งเป็นปัจเจกบุคคล พร้อมที่จะเริ่มดำเนินการบนวิถีทางการปฏิบัติมากมาย บาร์โหนประกอบง่าย ตามการเลือกสรรและเจตนารมณ์เสรีของท่าน ไม่มีผลกระทบแม้แต่น้อยนิดต่อการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลนั้นหรือยับยั้งเขาในวิถีทางใดๆ เนื่องด้วยเหตุนั้นจึงละทิ้งเจตนารมณ์เสรีของเขา ความรู้ที่พระเจ้าได้ตัดสินขั้นสุดท้ายซึ่งเป็นเพียงรูปแบบของความตระหนักเของเหตุการณ์ที่จะผ่านไป ไม่ได้มีการสร้างภาระหน้าที่ใดๆ เพิ่มให้อิมาม ไม่ว่าจะเป็นบัญชาในแนวทางการปฏิบัติหรือคำลังห้ามสาวกคนหนึ่งของอิมามอัลบากิรรายงานว่า ครั้งหนึ่งมีคนบางคนจากเมืองฟารลัถามอิมามว่าท่านมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่พ้นญาณวิสัยหรือไม่ ท่านตอบว่า "บางครั้งความรู้ในสิ่งที่พ้นญาณวิสัยถูกอนุม้เติให้เรา และบางครั้งก็ไม่พระเจ้าทรงมอบความไว้วางใจสิ่งลึกลับบางอย่างของพระองค์แก่เทวทูตญิบรืล และญิบรืลได้มอบให้ท่านศาสดา ซึ่งท่านแจ้งให้ผู้ที่ท่านประสงค์ตามลาดับครั้งหนึ่งมีบางคนถามอิมาญะอ์ฟั อัลชอดิกว่า ท่านศาสดาเห็นมิติที่ซ่อนเร้นของฟากฟ้าและโลก อย่างที่อิบรอฮีม (อับราฮัม) เห็นหรือไม่ ท่านตอบว่า ''ใช่แล้ว ท่านศาสดามองเห็นมิติดังกล่าวและอิมามของฉันก็เช่นกัน"ในโอกาสอื่นอิมามญะอ์ฟัร อัลชอดิก ยังได้กล่าวว่า "เมื่อ1ใดก็ตามที่อิมามมีความประสงค์ ที่จะได้รับการแจ้งบางสิ่งบางอย่าง พระเจ้าจะแจ้งให้ทราบ"

 

"เราคือผู้บริหารจัดการกิจการทางโลก คือขุมทรัพย์ความรู้ของพระองค์ คือที่บรรจุวิวรณ์แห่งความลึกลับของพระองค์""พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ทรงต้องการว่า เมื่อพระองค์ทรงแต่งตั้งบุคคผู้เป็นข้อพิสูจน์ของพระองค์ต่อมนุษยชาติพระองค์ทรงเปิดเผยความรู้ของพระองค์เกี่ยวกับฟากฟ้าและแผ่นดินถ้าสมมติฉันได้พบกับมูชาและคิดิรฉันจะบอกพวกเขาว่าฉันมีความรู้มากกว่าพวกเขาทั้งสอง ฉันจะอธิบายเรื่องที่พวกเขาไม่รู้อย่างละเอียด โดยที่พวกเขารู้เฉพาะสิ่งที่เป็นและคืออะไร และพวกเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพ้นคืนชีพ ขณะที่เราได้รับมรดกความรู้เกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนั้นมาจากท่านศาสดา" "ฉันขอสาบานต่อพระเจ้าว่าความรู้ในสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายได้รับการประทานลงมายังเรา''เมื่อได้ยินคำกล่าวนี้ของอิมาม สาวกคนหนึ่งของท่านถามว่าท่านมีความรู้ในสิ่งที่พ้นญาณวิสัยหรอไม่ ท่านตอบว่า "ความเศร้าโศกจงมีแด่ท่านที่ท่านเห็นว่าจำเป็นต้องถามคำถามดังกล่าว เราได้รับการแจ้งถึงทุกหยดของอสุจิในเนื้อตะโพกของผู้ชายและในมดลูกของผู้หญิง ความเศร้าโศกจงมีแด่ท่าน จงเปิดดวงตาของท่านและปล่อยให้หัวใจของท่านสัมผัสรู้ในสัจธรรม เราคือข้อพิสูจน์ของพระเจ้า เป็นสถานที่พำนักสำหรับเหล่าสิ่งถูกสร้าง แต่มีเพียงผู้ศรัทธาที่ความศรัทธาของพวกเขามั่นคงประดุจขุนเขาติฮามะฮ์เท่านั้นที่มีความสามารถในการสัมผัสรู้สัจธรรม  อุปกรณ์ออกกำลังกาย ฉันขอสาบานต่อพระเจ้าถ้าฉันต้องการฉันสามารถบอกท่านได้ว่า ในโลกนี้มีก้อนกรวดก้อนหินกี่ก้อนแม้แต่จำนวนที่มันเพิ่มขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืน ฉันขอสาบานต่อพระเจ้า ว่า ภายหลังจากฉัน พวกท่านจะลุกขึ้นเป็นศัตรูซึ่งกันและกันจนกระทั่งกลุ่มหนึ่งจากพวกท่านทำลายกลุ่มอื่น" อิมามอัลบากิร กล่าวว่า "ครั้งหนึ่งท่านอะสัผู้นำแห่งศรัทธาชนถูกถามเกี่ยวกับขอบเขตความรู้ของท่านศาสดา ท่านตอบว่า "ท่านมีความรู้ของบรรดาศาสดาที่มาก่อนหน้า ท่านรู้อดีตและอนาคตทั้งหมด ฉันขอสาบานต่อพระเจ้า ผู้ที่วิญญาณของฉันอยู่ในหัตถ์ของพระองค์ว่า ฉันรูทั้งหมดที่ท่าน  ศาสดารู้ และฉันรู้อดีตและอนาคตทั้งหมด จนกระทั้งถึงวันแห่งการฟืนคืนชีพ"อิมามอัลบากิร ยังได้กล่าวอีกว่า "ฉันแปลกใจ ผู้ที่เ'ชื่อ,ในการดำเนินตามเราและยอมรับว่าการเชื่อฟังเราเท่ากับเชื่อฟังพระเจ้าและท่านศาสนทูตแต่แล้วกลับขัดแย้งในตัวเองและต่อต้านเรา เพราะความป่วยไข้ในหัวใจ พวกเขาประเมินเราตาเกินไปและคัดค้านผู้ที,นิยมยกย่องคุณค่าของเราอย่างเต็มที่พวกท่านจินตนาการหรือไม่ว่า พระเจ้าจะทำให้จำเป็นสำหรับบ่าวของพระองคัในการเชื่อฟังเรา ถ้าเราไม่ได้รับความรู้ที่สมบูรณ์ของฟากฟ้าและแผ่นดิน และจัดเตรียมสิ่งที่เราต้องการรู้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ประชาชนสอบถาม,, 

 

อิมามญะอ์ฟัร อัลชอดิกรายงานว่าอะลี ผู้นำแห่งศรัทธาซนกล่าวว่า"พระเจ้าประทานคุณสมปติพิเศษเก้าประการแก่ฉันซึ่งพระองคํไม่ได้ประทานให้ใครนอกจากท่านศาสดา พระองค์ทรงเปิดช่องทางแห่งความรู้ให้ฉันอนุญาตให้ฉันรู้เมื่อทุกความตายเกิดขึ้น ภัยพิบัติที่เคลื่อนลงมา ชาติวงค์ของมนุษย์ และคำพูดที่เด็ดขาด (ซึ่ง'แยกสัจธรรมออกจากความเท็จ)  ลดหน้าท้อง พระองค์อนุญาตให้ฉันเที่ยวไปบนโลกที่พ้นญาณวิสัย ตังนั้นเหตุการณืในอดีตและอนาคตจะได้รับการเปิดเผยต่อฉัน พระองค์ทรงทำให้ศาสนาสมบูรณ์สำหรับมนุษยชาติ บริบูรณ์ความโปรดปรานต่อพวกเขา และยอมรับอิสลามเป็นศาสนาของพวกเขา ด้วยการเลือกฉันในฐานะผู้ถืออำนาจของพระเจ้าและพระองค์ทรงสิ่งให้มุฮัมมัดประกาศต่อประชาชนในสิ่งนั้นทั้งหมด นี่คือของขวัญจากพระเจ้าแก่ฉัน ตังนั้นการสรรเสริญเป็นสิทธิของพระองค์ผู้ นี่คือที่คัดมาจากวจนะที่ใช้คำพูดยืดยาวเกี่ยวกับเรื่องที่ถ่ายทอดมาจากอิมามผู้บริสุทธิ้ เมื่อใดก็ตามที่อิมามคิดว่าเป็นล่วนที่จำเป็นของภารกิจของพวกท่านที่จะต้องประกาศสัจธรรมจากโลกที่พ้นญาณวิสัย พวกท่านจะทำให้ประเด็นชัดเจน ซึ่งมิฉะนั้นก็จะถูกทำให้ยังคงช่อนเร้นอยู่ต่อไปอิบนิอะบิลหะดีด นักวิชาการชุนนีบันทึกไว้ว่า "เมื่ออะลืเชิญ'ชวนผู้คน

 

บาร์โหน

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    sextelefon (Monday, 16 January 2017)

    południcowate